SAL-FIN

SAL-Fin este o entitate de solutionare alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti in domeniul financiar non-bancar. Constituita in baza O.G. nr. 38/2015, SAL-Fin isi desfasoara activitatea exclusiv in cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.).

Misiunea SAL-Fin este de a organiza solutionarea extrajudiciara a disputelor financiare nonbancare, interne sau transfrontaliere, in materie de consum. Conciliatorii din domeniul financiar nonbancar pot media, negocia, propune sau impune o varianta de solutionare a litigiului in mod echilibrat, impartial si intr-un termen rezonabil.

Consumatorul este cel care decide derularea procedurii aleasa, iar SAL-Fin va informa comerciantul cu privire la constituirea si rezolvarea cererii. SAL-Fin informeaza partile cu privire la derularea si consecintele alegerii uneia dintre procedurile de solutionare.

Pentru solutionarea unui litigiu cu un profesionist/comerciant prin aplicarea procedurii SAL, consumatorul trebuie sa isi exprime aceasta optiune in mod voluntar si sa se adreseze SAL-Fin in scris, la sediul SAL-Fin, prin posta sau prin mijloace electronice de comunicare.

Entitatile autorizate, reglemantate si supravegheate de catre A.S.F., nu au posibilitatea sa refuze solutionarea litigiului prin intermediul SAL-Fin in cazul in care optiunea de solutionare prin aceasta metoda a fost exprimata de catre consumator in mod expres si voluntar.

SAL-Fin activeaza conform prevederilor Regulamentului nr. 4 din 27.04.2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 383 din 19.05.2016 si este singura entitate care are competenta de solutionare alternativa a litigiilor din cadrul A.S.F.

Informatii suplimentare, ghidul pus la dispozitie de catre SAL-Fin, precum si datele de contact se regasesc pe site-ul SAL-Fin pe care il puteti accesa prin intermediul acestui link Site SAL-Fin